Een historische wetmatigheid: de welvaartspomp draait elk land de vernieling in (Dutch)

Bas den Hond Trouw December 25, 2023 Link

Intro:

Politieke crises en burgeroorlogen kun je voorspellen, zegt historicus Peter Turchin. Hij zag de chaos van de afgelopen jaren in de VS aankomen. En volgens zijn ‘cliodynamica’ komt Europa ook nog aan de beurt.

  1. Home
  2. /
  3. Press
  4. /
  5. Een historische wetmatigheid: de...

© Peter Turchin 2023 All rights reserved

Privacy Policy